33 Numara Bayan Ayakkabı

 

33 numaralı bayan ayakkabılar özel sipariş olarak

üretilmekle birlikte bazı modeller elimizde bulunmaktadır. Elimizde bulunan modelleri öğrenmek  yada sorularınız için aşağıdaki formu doldurunuz.

 

Bilgi - istek formu :
Sorularınız ve ayak numaranıza uygun modelleri size göndermemiz
için aşağıdaki formu doldurunuz. Gün içinde size dönelim.

 

 


Bizi  Facebook ta BEGEN in,

"33 Numara Giyen Bayanlar Kulübü"
Yeni modellerimizi ilk siz görün,
Yorum yapın, Modellerimiz isteğinize göre şekillensin.

                                                                                

devletinin siyasi tarihi aslında Rusya'nın Türk illeri aleyhine yayılış hareketi mahiyetindedir. Korkunç îvan'ın 1552'de Kazan Hanlığı'nı ortadan kaldırmasından sonra Ruslar durmadan yayılmışlardır. Son 350 yıl içinde hiçbir devlet ve millet Ruslar gibi devamlı harplerle, komşuları aleyhine genişlemiş değildir. Bu hareketin icabı olarak Rusların siyasi faaliyetlerinin en karakteristik vasıfları, yayılma ve komşularından toprak kazanmadır. Bu durumdan en çok zarar görenler,  Türk kavimleri ve devletleridir. Hem coğrafi bakımdan yakınlığımız, em de siyasi münasebetlerimizin çok çeşitli ve uzun bir   maziye sahip olması sebebiyle Rusya'nın tarihini, özellikle Sovyet Rusya'nın dış politikasını ve bunun dayandığı siyasi felsefe ve ideolojiyi bilmek zorundayız.  Alman birliğini gerçekleştiren ve Alman emperyalizmini geliştirmeye hizmet eden Pangermanizm ile çok daha zayıf bir  tesir gücüne sahip olabilmiş olan Pantürkizm fikir ve siyası hareketleri,  vaktiyle büyük bir önem kazanmış ise de bugün her ikisi de siyasiehemmiyeti olan birer problem olmaktan çıkmıştır. Halbuki  Panslavizim II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya politikasında en ağırlıklı problemdir. "Tito Yugoslavya'sının "Slav bloku" dışında  kalmasına rağmen, Slav milletleri camiasının, en büyük Slav devleti olan "Sovyetler Birliği"nin baskı ve  nüfuzu altında bulunması, "Slav Milletleri" dayanışmasının fiilen varlığı ve hâlen "Panslavizim" diye bir cephenin mevcudiyeti ortadadır.