48 Numara Erkek Ayakkabı

48 Numara Erkek Ayakkabı

48 numaralı erkek ayakkabı çeşitlerimiz özel sipariş olarak  üretilmekle birlikte,
 Bazı modeller elimizde bulunmaktadır. Elimizde bulunan modelleri size gönderebilmemiz için,  Aşağıdaki formu, ayak numaranızı yazarak doldurup gönderiniz.

 

Bilgi istek formu:

  1.  

 

 

Aslında eski "Panslavizim" görüşlerinin yeni bir tarzda canlandmlmasından ibaret olan bu hareket, önceleri kültür ve iktisat problemlerine ağırlık vermiş görünüyordu. Ancak  kısa zamanda siyasi prensipler öne geçti, "Neoslavizm" Çar Nikola II. tarafından tasvip gördü ve Rus hükümetinin dış politikasının esasını teşkil etmeye başladı. Panslavist propaganda "Balkan Harbi"ni başlattı (1912-1913). Rusya'dan Bulgar ordusuna gönüllüler gidiyor, ilgili ülkelerden külliyetli para ve eşya yardımı yapılıyordu. Çekler, Avusturya Slavları ile bu konuda adeta yanş ediyorlardı. Rusya'da "Panslavist" hülyalar yeniden uyanmış  ve bu defa artık Türklerin "Avrupa'dan Asya'ya kovulmalan" zamanının gelip çattığına hükmedilmişti. "Ayasofya'ya Haç koymak" Rus milliyetçiliğinin, Panslavistlerin ve bu hareketin arkasında duran Rus hükümetinin siyasi parolası olmuştu. Birinci Dünya Harbi'nin çıkmasında, Rusya'nın "Panslavist" emeller peşinde koşmasının önemli ağırlığı vardır. Bunu Bolşeviklerin neşrettiği eski çarlık hariciye nezareti arşivinden aldıklan "Boğazlar, Türkiye ve Büyük Devletler" adlı belgeleri havi eser açıkça ortaya koymaktadır. Sovyet hükümeti Çarlık Rusyası'nm emperyalist emellerini dünyaya açıklamakta hiçbir  beis görmemiştir  .